Gündəlik rejim

08:00 - 08:30 Uşaqların qəbulu
09:00 - 09:30 Səhər yeməyi
09:30 - 11:00 Məşğələlər
11:00 - 11:30 Meyvə saatı
11:30 - 12:00 Açıq hava
12:00 - 12:30 Oyun saatı
12:30 - 13:00 Nahar
13:00 - 15:00 Yuxu saatı
15:00 - 15:30 Şirniyyat saatı
15:30 - 16:30 Məşğələlər
16:30 - 17:00 Açıq hava
17:00 - 17:30 Axşam yeməyi
18:00 Evə hazırlıq